Zaburzenia psychiczne

Psychiatra Radosław Wójcicki

Czym się zajmuję?

Będąc psychiatrą zajmuję się badaniem, zapobieganiem, diagnozowaniem i leczeniem problemów związanych  ze wszelkimi zaburzeniami zdrowia psychicznego. W trakcie diagnostyki zaburzeń psychicznych biorę pod uwagę wiele czynników biologicznych, psychicznych, somatycznych, rodzinno-genetycznych, społecznych i rodzinnych. W trakcie leczenia bardzo pomaga mi  znajomość takich dziedziny medycyny jak interna, neurologia i psychologia pozwalające ustalić właściwe rozpoznanie. Jestem więc specjalistą, który posiada szeroki zakres wiedzy zarówno medycznej, jak i psychologicznej.

Zakres zaburzeń psychicznych

 • depresja,
 • nadmierny stres i jego skutki,
 • szeroko pojęte zaburzenia nerwicowe tj. zaburzenia lękowe pod każdą postacią, fobie i trudności z przystosowaniem się i ich skutki,
 • choroba afektywna dwubiegunowa,
 • psychozy wszelkiego pochodzenia,
 • problemy ze snem,
 • bóle psychogenne,
 • zaburzenia pamięci i innych zdolności poznawczych
 • otępienia różnego pochodzenia łącznie z ich diagnostyką,
 • schizofrenia,
 • zaburzenia psychiczne u chorych somatycznie,
 • zaburzenia psychiczne u osób w podeszłym wieku,
 • i wiele innych

Uzależnienia

Dla osób uzależnionych mam przygotowany autorski sposób pomocy począwszy od przerwania ciągu (alkoholowego, narkotykowego czy każdego innego) aż do uzyskania trzeźwości i zaplanowania dalszego leczenia (farmakologicznego i psychoterapeutycznego).